Політика конфіденційності України

Команда "GRAVO" піклується про забезпечення безпеки персональних даних своїх клієнтів. Тому ми склали справжню Політику конфіденційності, щоб Ви були спокійні щодо того, що відбувається з Вашими даними, які Ви надаєте нам при заповненні полів зворотного зв'язку і реєстрації.

Вносячи свої дані на веб-сайті, Ви надаєте для "GRAVO" згоду на обробку всієї введеної інформації з метою належного надання наших послуг.

Реєструючись на веб-сайті, Ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб'єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Справжня Політика конфіденційності (далі — Політика), діє відносно обробки персональних даних які може отримати компанія "GRAVO" від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р № 2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі — GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі — Законодавство.

Справжня Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам:
  • що таке персональні дані;
  • які Ваші персональні дані ми збираємо;
  • як і чому ми використовуємо їх;
  • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
  • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
  • як з нами зв'язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.
Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначену у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:
  • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
  • обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;
  • така обробка вимагається законодавством країни, в якій Ви перебуваєте.
1. Терміни та визначення

Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або того, який визначається Користувачеві веб-сайту;

Користувач веб-сайту — будь-який відвідувач веб-сайту https://gravo.com.ua/ua;

Суб'єкт персональних даних — це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і яку з цих персональних даних можна ідентифікувати, або яку вже ідентифіковано;

Веб-сайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://gravo.com.ua/ua;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) — ФОП;

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Використання персональних даних — будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до законодавства України;

Поширення персональних даних — дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;

Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

Політика — справжня політика конфіденційності, розташована по адресy https://gravo.com.ua/politika-konfidencialnosti-ua;

Контролер персональних даних — це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є "власником персональних даних" в термінології українського законодавства.
2. Адміністрація сайту може обробляти такі персональні дані Користувача

2.1. Прізвище ім'я по батькові;
2.2. Електронна адреса;
2.3. Номери телефонів;
2.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика, Яндекс Метрика і інших).
2.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
3. Загальні положення

3.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами нашого веб-сайту. Справжня Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цієї Політики.

3.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

3.3. При використанні веб-сайту, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

3.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов'язані припинити використовувати веб-сайт.

3.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

3.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

3.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках Законодавства.

3.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов'язання по інформуванню суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, при укладанні договору з суб'єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

3.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі — "GDPR"). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.

3.10. Справжня Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні їм веб-сайту, а також в ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

3.11. Справжня Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

3.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, які настали у зв'язку з обробкою їм персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинило наступ таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через веб-сайт. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.
4. Підстави і мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

4.1.1. Адміністрація обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Адміністрації, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

4.1.2. Знеособлені дані про Користувача Адміністрація може обробляти тільки в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

4.2. Метою обробки персональних даних є:

4.2.1. Інформування та зв'язок з Користувачем за допомогою відправки електронних листів або телефонних повідомлень, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних; надання доступу Користувачеві до інформації та/або матеріалами, що містяться на веб-сайті.

4.2.2. Також Адміністрація має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Адміністрації лист на адресу електронної пошти gravoua@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.2.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту, його змісту і зручності його використання.

4.2.4. Для відправлення Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою веб-сайту.
5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка і безпека персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі сумлінності Адміністрації і принципів реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог законодавства України щодо обробки персональних даних.

5.2. Адміністрація забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

5.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

5.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу gravoua@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
6. Cookies та інші технології відстеження

Cookies — це текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях з моменту, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам'ятатиме Ваші дії і переваги, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно заповнювати ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження на нашому сайті можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів налаштувати заборону використання cookies та інших технологій відстеження. При цьому потрібно розуміти, що якщо Ви вимкнете деякі файли cookies, функціональність використання веб-сайту може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.
7. Актуальність і зміна політики конфіденційності

Справжня Політика розміщена на сайті gravo.com.ua/ua завжди актуальна, і може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, в тому числі, якщо цього вимагає застосоване законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті gravo.com.ua/ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
8. До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних даних

8.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги, рекомендації або побажання щодо захисту і обробки персональних даних, Ви можете звертатися на E-mail: gravoua@gmail.com.

У своєму зверненні обов'язково вказуйте свої ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також докладну інформацію по Вашому питанню.

Залишилися питання?
Залиште свої контакти і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом